FAQ

Veelgestelde vragen.

Mag ik samen met iemand komen?


Ja, u kunt meer mensen aanmelden. Dit kunt u aangeven onder het kopje gasten. Als u 4 mensen tegelijk aanmeldt, vult u uw eigen naam in en 3 gasten, daarna wordt om hun namen gevraagd.
Hoe houden we 1,5 meter afstand?


In de kerk staan momenteel stoelen in plaats van banken. Dat hebben we gedaan zodat iedereen voldoende ruimte heeft. U wordt bij de ingang van de kerk opgevangen door een coördinator, die u vraagt naar uw gezondheid. In de hal is ook een coördinator, die zorgt dat de afstand gehandhaafd blijft. Bij de deur naar de kerkzaal moet u wachten op de coördinator die u naar een plaats zal brengen.
Wat mag er in de dienst?


U kunt luisteren naar de muziek, de schriftlezing en de verkondiging en bidden.
Wat mag er niet?


We kunnen in de kerk helaas niet zingen, elkaar niet aanraken en er is ook geen koffiedrinken na de kerkdienst. U kunt uw jas niet ophangen aan de kapstok, u kunt deze over uw stoelleuning hangen. Er wordt ook niet gecollecteerd met het doorgeven van de collectezak. U kunt wel uw bijdrage in bus, schaal of mand bij de uitgang doen of elektronisch bijdragen met de GIVT-app.
Kan ik wel naar het toilet?


Het is belangrkijk dat u voordat u komt thuis naar het toilet bent geweest, want toiletbezoek moet beperkt blijven. Het kan alleen als het echt dringend is. U moet in het toilet de hygiënerichtlijnen opvolgen die daar staan aangegeven.
Hoe gaat dat met de kindernevendienst?


Nu we weer in grotere aantallen naar de kerk gaan en niet meer gezamenlijke diensten met Beverwijk en Uitgeest hebben, gaat ook de Kindernevendienst weer opstarten. Via het reserveringssysteem kunnen we zien of en zo ja hoeveel kinderen er op een bepaalde zondag aanwezig zullen zijn. Als er kinderen komen, is er buiten het gebouw leiding aanwezig om ze op te vangen. De activiteiten zullen in principe zich buiten afspelen, tenzij het slecht weer is. Na de dienst zorgt de leiding er voor dat de kinderen aan de ouders worden ‘meegegeven’. De kinderen hoeven geen afstand tot elkaar te houden, de leiding zorgt er wel voor dat er tussen leiding en kinderen de anderhalve meter in acht wordt genomen. Ook zullen hier de hygiënemaatregelen in acht worden genomen. Aangezien de kerk al vanaf 9:00 uur open is om de kerkzaal te kunnen ventileren voor de kerkdienst begint, is er voldoende tijd voor de leiding om spullen uit kasten te pakken die die ochtend nodig zijn.
Moet ik me ook aanmelden als ik op het rooster sta als medewerker? BIjvoorbeeld lector, beamerdienst of ouderling?


Nee, dat is niet nodig. We weten dat u komt, u hoeft zich niet aan te melden.